Drama Liderlik Eğitimi Sertifika Programı

Eğitime Son Başvuru Tarihi: 03.12.2017

 Eğitim Tarihleri : 1 Kasım – 04.12.2017-31.010.2018  (10 Hafta)

Eğitim Ücreti : 150 TL (Öğrenci), 200 TL (Personel v.d.)

Eğitim Türü : Uzaktan Eğitim ile internet üzerinden video ders, sonrasında proje ödevi ve uygulama çalışması.

Sınav Tarihi : Sınav Tarihi Eğitimin Görüleceği Uzaktan Eğitim Sistemi Üzerinden Duyurulacaktır.

Belgelendirme : Sertifika, Muş Alparslan Üniversitesi onaylı olacaktır.

Eğitimin Amacı

Yaratıcı dramanın amacı, kişinin kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresinde olup bitenlere karşı bilinçli olmasını sağlamaktır. Yaratıcı drama; katılımcıların kendi yaşantılarından yola çıkarak yaptıkları canlandırmaları ve etkinlikleri içeren bir lider eşliğinde gerçekleştirilen planlı ancak içinde doğaçlamalar barındıran etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilir.

Eğitimin Kazanımları

 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama,
 • Eleştirel düşünme ve birlikte çalışma yeteneği kazandırma,
 • Sosyal gelişim ve işbirliği içinde çalışma yeteneği kazandırma,
 • Manevi değerleri geliştirme ve çocukların ahlaki değerleri keşfetmelerine olanak sağlama
 • Kendine güven duyma, teşvik ve karar verme becerilerini kazandırma,
 • Bireylerin hayal gücünü, hislerini ve düşüncelerini geliştirme.

İstihdam Olanakları

Mesleğin yeterliliklerini kazanan bireyler;

 • Animasyon departmanlarında,
 • Çocuk Kulüplerinde
 • Organizasyon Şirketlerinde
 • Tiyatrolarda
 • Eğitim ve Danışmanlık merkezlerinde
 • Dernek ve Kurs merkezlerinde çalışabilirler.

Eğitim Süresi ve Şekli

Eğitim, internet ortamında uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir. Eğitim süresi örgünde 160 saate denk olup 2 ay (60 gün) süre içinde tamamlanmaktadır. Eğitime ait videolar ve dokümanlar uzaktan eğitim sistemine yüklenmiş olup, katılımcılar eğitim süresi içerisinde diledikleri gün ve saatlerde sisteme giriş yaparak eğitimlerini tamamlayabilirler.

Kimler Katılabilir?

 • Özel ders veren öğretmenler,
 • Yeni mezun öğretmenler,
 • Eğitim sektöründe çalışmak isteyenler,
 • Drama öğrenmek isteyenler,
 • En az orta öğretim kurumları mezunu olan yetişkinler katılabilir,

Başvuru Tarihi

Eğitime son başvuru tarihi sitede geri sayım aracında “Başvuru Bitimine Kalan Süre” şeklinde gösterilmektedir. Bu süre bitmeden önce eğitime başvurulması gerekir.

Sınav

Kursiyerin, sertifikaya hak kazanabilmesi için eğitim sonunda yapılacak sınavdan en az 50 puan ve üzerinde alması gerekir Sertifika sınavı yine internet ortamında uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılır. Sınavda başarısız olan kursiyerlere ücretsiz sınav hakkı verilmektedir. Kursiyer sınavını 60 gün içerisinde vermelidir.

Proje

Sınav dönemi bittikten sonra, proje ödevi vardır. Proje ödevi olarak örnek bir drama çalışması yazılması istenir. Teslim edilen Proje ödevi, Drama Lideri tarafından değerlendirilir. Kursiyerin bu değerlendirmeden başarıyla geçesi gerekir. Drama Lideri gerekli görürse kursiyerden Proje ödevini düzeltip, yeniden teslim etmesini isteyebilir.

Uygulama Günü Atölyesi

Uygulama günü çalışması, katılımcıların, Drama Lideri ile birlikte öğrendiklerinin uygulamaya konulduğu bir çalışmadır. İsteğe bağlı olup, 1 gün sürer ve sınıf içi ortamda (Ankara’da) yüz yüze yapılır.

En yakın Uygulama Günü 17 Haziran 2017 Cumartesi 10:00 – 17:00 arasında Ankara’da yapılacaktır.

Gönderilecek sertifika bir katılım belgesi değil, üniversite onaylı eğitim başarı sertifikasıdır.

ÖRNEK TANITIM VİDEOSU