PERFORMANS YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ
EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ
YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT TEKNİKLERİ
İŞ HUKUKU VE UYGULAMALARI
İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK PROGRAMI
KARİYER YÖNETİMİ
ÜCRET SİSTEMİ VE ÜCRET YÖNETİMİ
PERSONEL YÖNETİMİNİN YASAL YÖNLERİ
ÜCRETİN YASAL YÖNÜ VE ÜCRET TAHAKKUKU
SSK MEVZUATI
YETKİNLİK BAZLI İK YÖNETİMİ
İŞ DEĞERLEMESİ
YÖNETİCİ VE PERSONEL SEÇİMİ
İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI
KURUMİÇİ ETKİN İLETİŞİM
İŞE ALMA TEKNİKLERİ
YETERLİLİKLER VE HEDEFLERE DAYALI İK YÖNETİMİ
ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA, İŞ ARAMA VE GÖRÜŞMELERİ

Comments are closed