Muş Alparslan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, mesleki eğitim, kişisel gelişim eğitimleri, KOSKEB destekli girişimcilik eğitimi ve KOSGEB danışmanlığı sunmaktadır…

“İyi ve kaliteli eğitim almak herkesin hakkıdır”

 Muş Alparslan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi eğitim faaliyetleri ile ekonomik, toplumsal, sanatsal ve bilimsel alanda değişme ve yenileşmeyi yakalayabilmek ve bunu koruyabilmek için çalışmalarına hızla devam etmektedir. Bütün bunların sağlıklı işleyebilmesi için Muş Alparslan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi eğitmenleri üzerine düşen vazifeyi yapması gerektiğine inanarak birçok gencin eğitim, nitelikli iş gücü, mesleki eğitim konusunda donanımını sağlamak amacıyla mevcut faaliyetlerine yenilerini de ekleyerek bu konuda öncü olma vizyonunu da başarıyla gerçekleştirme yolundadır.

Muş Alparslan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak yaptığımız araştırmalar sonucunda iş arayanların ve işverenlerin ihtiyaçlarının karşılanamadığı bir saha içinde uygulamalı eğitim vererek; eğitim gören bireylerin eğitildikleri konular ve pozisyonlarda işe yerleştirilmesi, işverenlerin prezantabl çalışanlara ulaşmalarını sağlamak amaçlı kişilerin ve kurumların buluştuğu bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

Misyonumuz; “İyi ve kaliteli eğitim almak herkesin hakkıdır” sloganından hareketle, üniversitemizin değerli akademisyenlerinin ve meslek uzmanlarının bilgi ve tecrübelerini, toplumda ihtiyaç duyan herkese aktarabilmek; gerek kamu kesiminde gerekse de özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışanların verimliliğini ve kalitesini arttırıcı, sistemli ve rasyonel çalışmaları için süreç içerisindeki davranışlarını kontrol ederek çalıştığı kurum kimliği ve felsefesine uygun davranış değişikliği yaratacak eğitimler düzenlemek ve şirketlerin, yönetim, personel, üretim, pazarlama, finans ve dış ticaret konularında politika, prosedür ve uygulama problemleriyle ilgili analizleri yapmak, çözüm önerileri üretmek, uzun vadeli stratejilerini belirlemek,  derinlemesine bilgi desteği vermektir.

Comments are closed