Bilgi ve yenilik çağının gereği olarak yüksek kaliteli eğitim anlayışıyla, kişi ve kurumlara yaşam boyu eğitim, araştırma-geliştirme ve danışmanlık desteği sağlayan, alanında ve bölgesinde lider, yaptığı yenilikler ve de dünyadaki eğitim trendlerini/metodlarını takip eden ve bunlardan dolayı da takip edilen bir Sürekli Eğitim Merkezi olmaktır. Ayrıca uluslararası standartlardaki fiziki ve teknolojik koşullarda, kamu-özel sektör ile gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim desteği sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek, kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek amaçlarımız arasındadır.

Mesleki eğitim, İŞKUR ve KOSGEB destekli eğitim, firma yönetim ve geliştirme eğitimleri, istihdam garantili eğitim

Comments are closed