Yönetim Kurulu

S. No

 

Unvanı, Adı-Soyadı

 

   Birimi

 

1 Öğr. Gör. Abdullah ÇELİK     Başkan (Müdür)
2 Öğr. Gör. Cengiz CAN     Üye (Müdür Yardımcısı)
3 Öğr. Gör. Arif KARADAĞ     Üye (Müdür Yardımcısı)
4 Dr. Öğr. Üyesi Demet Deniz YILMAZ      Üye
5 Dr. Öğr. Üyesi Özgür DEMİR      Üye